Belize

Belize je malý ostrovní nezávislý stát na karibském pobřeží Střední Ameriky s demokratickým politickým zřízením. Země je turisticky velmi přitažlivá a patří v oblasti k nejnavštěvovanějším. Díky úspěšnému zavedení moderní legislativy po vzoru karibských jurisdikcí se Belize během několika let stalo offshore centrem první kategorie a oblíbeným útočištěm pro podnikatele celého světa. Právní systém Belize vychází z britského zvykového práva doplněného o místní zákonné úpravy.
 

 • HNP/obyv. USD 2 750
 • úřední jazyk angličtina, španělština je velmi používaná
 • měnová jednotka belizský dolar (Bz 2 = USD 1)
 • základní zákon o společnostech IBC - International Business Companies Act 1990
 • hlavní odvětví turistika, rybolov, zemědělství a dřevozpracující průmysl

Jaký typ společnosti na Belize zakládáme?

 • IBC

Výhody IBC společnosti na Belize

 • zahraniční společnosti se nedaní - pouze platí roční poplatek podle výše zákl. jmení. Minimální sazba při jmení 50.000 USD (které nemusíte fyzicky složit), činí 100 USD

Podmínky pro společnosti typu offshore

 • minimální počet jednatelů (i nerezidenti a právnické osoby) - 1
 • minimální počet ředitelů (fyzická nebo právnická osoba) - 1
 • minimální počet akcionářů (fyzické nebo právnické osoby) - 1
 • povoleny akcie na doručitele (majitele) - ano
 • povoleny akcie na jméno - ano
 • max. základní jmění pro min. roční poplatek 50 000 USD
 • vyžadován místní registrovaný agent/sídlo (placená služba) ano
 • požadováno daňové přiznání - ne
 • vedení účetnictví - dobrovolné
 • povinný audit - ne
 • požadování konání valné hromady v Belize - ne
 • minimální roční vládní paušální poplatek - 100 USD
 • rejstřík jednatelů, ředitelů a akcionářů - neveřejný

  Výhody

  Jurisdikce nabízí velmi pružnou legislativu. Zákon o mezinárodních obchodních společnostech si do značné míry bere za vzor zákon o IBC z Britských Panenských ostrovů - jednoho z nejosvědčenějších offshore center. Založení společnosti na Belize může být výhodné například z nákladového hlediska - úspora nákladů a rychlost založení. Zahraniční společnosti, které jsou založeny podle Zákona o mezinárodních společnostech a nepodnikají na území Belize, nepodléhají zdanění. IBC je tak zproštěna daňové povinnosti ohledně svých příjmů z činnosti IBC mimo Belize, příjmů z dividend, úroků, rent, licenčních poplatků, kapitálových zisků z cenných papírů. Nevztahuje se na ni žádná místní daňová povinnost včetně daně dědické, darovací, z nemovitostí, kolkovného apod.
   
 • IBC se může zabývat jakoukoli zákonnou činností v jakékoli zemi a obchodovat v jakékoli měně.
 • Ze strany úřadů nejsou vyžadovány žádné výkazy.
 • Schůze akcionářů mohou probíhat bez omezení kdekoliv na světě.
 • Údaje o akcionářích a jednatelích jsou neveřejné - je zaručena plná diskrétnost a anonymita.
 • Není stanovena minimální výše akciového kapitálu.
 • Akcionáři, jednatelé a funkcionáři mohou být jakékoli národnosti a rezidentství.
 • Jednatelé a funkcionáři mohou být fyzické i právnické osoby a mohou se scházet kdekoli, případně se nechat zastoupit zmocněncem.
 • Společnost může vést účetnictví v takovém rozsahu, jak to jednatelé považují za žádoucí s ohledem na zachycení finanční situace společnosti tj. zákon nevymezuje žádné požadavky.

Omezení a podmínky podnikatelské činnosti
- vlastnit podíly v nemovitostech v Belize, najímat si nemovitosti s výjimkou pronájmu provozovny, jejímž prostřednictvím komunikuje se členy, nebo v níž vede záznamy o společnosti, - působit jako banka, pojišťovna nebo trust, pokud k tomu nemá příslušnou licenci, - poskytovat služby registrovaného sídla, - vlastnit akcie i jiné cenné papíry místní společnosti.

Změna domicilu
Společnosti založené v jiné jurisdikci ( např. s vysokými vládními poplatky, daněmi apod.) mohou převést svou registraci na Belize a stát se IBC společnostmi. Dále již vzniklé IBC z jiné jurisdikce se mohou přeregistrovat na Belize a pokračovat jako společnosti vzniklé podle zákonů jurisdikce založení IBC

Obchodní rejstřík
Rejstřík prověřuje a schvaluje zakladatelské dokumenty a poté vydává osvědčení o založení (Certificate of Incorporation). Dále na požádání poskytuje třetím osobám znění zakladatelské smlouvy, stanov, seznam upisovatelů, adresu registrovaného sídla a jméno registrovaného agenta.

VÍCE INFOMACÍ O ZALOŽENÍ OFFSHORE FIRMY

Máme dobré zkušenosti s profispolecnosti.cz

print

Náš tip: Levné kuchynĕ od Oresi.